Børnehuset Toften
 

planlægningsskemaer SMTTE

Planlægningsskemaer

Hver stue har udarbejdet et planlægningsmodel ( en SMTTE-model ) for arbejdet med sang.

Her er der sat fokus på forskellige områder f.eks. sprog, socialt mm.

Hver stue har taget udgangspunkt i børnenes alder og udvikling.