Børnehuset Toften
 

Forældrerådets arbejde med kvalitet

Forældrerådet I Børnehuset Toften har i 2015-17 arbejdet med "Hvad er kvalitet i Børnehuset Toften?"

Forældrerådet sendte et spørgeskema ud til samtlige forældre.

Hovedpunkterne fra sammenfatningen af svarene fra forældrene :

Hvorfor valgte i Børnehuset Toften?

            - trygge rammer i en lille institution

            - god legeplads og udendørsarealer

           - mange gode traditioner, herunder koloni

Hvad er det bedste ved Børnehuset Toften?

            - her er plads til forskellighed og afspejler befolkningssammensætningen

            - gode initiativer og aktiviteter i institutionen

            - god kommunikation børnene imellem - et let sted af få venner

            - at man som forældre føler sig hørt og taget godt imod

            - udendørsarealet ( dejlig legeplads )

            - interaktivt legetøj
Bilag
Sammenfatning af tilbagemeldinger fra forældrespørgeskema