Børnehuset Toften
 

Pædagogiske indsatser

Vi vil arbejde med at implementere svarene om børns venskaber, måden at tale sammen på og drilleri i det pædagogiske arbejde.

Vi vil i samarbejde med forældrerådet sætte fokus på afsnittet om ”helbred og velbefindende”.

Vores rolle:

Vi er rollemodeller, vi taler pænt til hinanden og børnene, vi viser vi kan lide hinanden, vi sætter fokus på barnets styrker, vi skal rumme barnets følelser, vi skal tale om hvordan børnene har det med hinanden.

I vores pædagogiske arbejde inddrager vi vores forebyggende plan i at være en mobbefri børnehave. - Se børnehavens mobbepolitik.

Vi vil arbejde med ”strategier i samtalen”, dvs. have fokus på hvordan børnene snakker til hinanden, øve dem i at lytte til hinanden, og hjælpe med at sætte ord på følelser samt i konflikter.

Vi vil bruge fokusord:

-      ”hjælpe” (skal jeg hjælpe dig?, hvor var det sødt af dig at hjælpe hende mm )

-      ”fælles” og ”sammen” ( vi/I er fælles om det her, vi/I leger sammen, vi/I er sammen om det mm)

Vi vil arbejde med massage, hvor børnene to og to er sammen og masserer hinanden. Dette udfra erfaringer med at ”Den, man rører ved, mobber man ikke”

Vi vil skabe et fællesskab som inkluderer, og støtte barnet i den opsøgende leg.

Vi vil styrke børnene i at samarbejde

Vi sætter fokus på barnets betydning i gruppen, venskaber og omsorg, idet vi ved at vi udvikler os i relation til andre.