Børnehuset Toften
 

Børnemiljøvurdering 2016

Vi har foretaget en Børnemiljøvurdering i oktober/november 2016. Vi spurgte de 40 ældste børn i børnehaven (4-6 år). Vi fik 37 svar tilbage.

Vi brugte et skema fra DCUM (Dansk Center for Undervisning), hvor emner som tilfredshed, dig og de andre i børnehaven, drilleri og mobning, de voksne i børnehaven, leg og aktiviteter, hygiejne, helbred og velbefindende mm indgik.

Positive svar:

-      samtlige børn svarer at de har gode venner: 62% har mange, 38% har nogle stykker.

-      Samtlige børn svarer at de synes at de voksne er gode at snakke med

-      Samtlige børn svarer at de lærer nyt i børnehaven

-      Samtlige børn svarer at de har gode legemuligheder udenfor

-      85% af børnene svarer at de voksne hjælper dem, når de bliver drillet

Negative svar:

-      47% af børnene svarer at børnene indbyrdes ikke snakker pænt til hinanden

-      50% af børnene svarer at de nogle gange bliver drillet, så de bliver kede af det

-      Ca 40 % af børnene svarer at de nogle gange har ondt i hovedet, i maven eller er trætte i børnehaven