Børnehuset Toften
 

Sprog

Sønderborg Kommune har sprog som et kommunalt indsatsområde.

 

Sprogpakken.

I Børnehuset Toften har vi fokus på barnets sproglige udvikling.

I vores område Sønderborg Øst har vi nedsat en projektgruppe omhandlende sprog, hvor der fra hver institution deltager en pædagog.

Der er udarbejdet 2 sprogpjecer i kommunen, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Styrk sproget.

Børnehuset Toften har været med i et nationalt projekt over 2 år ( 2013-2015 ), hvor målet er at udvikle tosprogede børns sprog - det overordnede mål er at 95% af en ungdomsårgang går videre på en ungdomsuddannelse.

Børnehaven Toftens mål er:

- at have fokus på et godt forældresamarbejde

- at arbejde i mindre grupper

            - så børnene bedre forstår, lærer og kan være aktive

            - der skabes mere tid og plads til snak / dialog