Børnehuset Toften
 

Kostpolitik for Børnehaven Toften

Børnehaven Toftens mål:

Forældrerådet og personalegruppen i Børnehaven Toften har udarbejdet en mad- og måltidspolitik med følgende formål:

 At børnene spiser en ernæringsrigtig og alderssvarende kost.

 At måltidet har en social funktion med hyggeligt samvær og gode oplevelser, hvor samtale og dialog indgår som et væsentligt aspekt.

 At børnene får muligheder for aktiviteter i forbindelse med maden og måltiderne. Det kan være håndvask, madlavning, oprydning og indsigt i hvor maden kommer fra.

I løbet af året arbejdes desuden med temaer omkring krop og motion, der i overensstemmelse med de pædagogiske lærerplaner styrker børnenes fysiske sundhed.

Det vægtes højt, at det er en rummelig børnehave, der tager hensyn til børn fra fremmede kulturers regler og mad-traditioner.

Desuden tages der højde for børn med et individuelt behov, f.eks. behov for et ekstra måltid.

Politikken omfatter ikke anbefalinger for børn med specielle sygdomme, som stiller særlige krav til kosten.