Børnehuset Toften
 

Sang og bevægelse

 Børnehuset Toften skal fra august 2017 og de næste 3 år være med i sangprojekt.

Det første år er en udviklingsperiode:

- her får vi ofte besøg af en sangkonsulent, som vil synge med børn og personale i mindre grupper  samt uddanne personalet til at synge bedre.

- vi har morgensang hver mandag kl. 10 for alle børn og personale.

- vi skal lære nye sange - og sange med bevægelser

- vi skal arbejde med rytmer

- vi skal spille på instrumenter

- vi skal lære om sangstemmen

Det andet år er en implementeringsperiode:

- her er det personalet der har ansvaret for sangaktiviteterne

- vi forpligter os til at planlægge og afhold sangaktiviteter mindst 2 gange ugentligt

- sangkonsulenten kommer på observations- og sparringsbesøg