Børnehuset Toften
 

Venskaber

De yngste:

Vi vil gennem samvær og leg have fokus på nærvær og fordybelse, for derigennem at komme tættere ind på hinanden.

Vi vil skabe tryghed gennem kendte legesteder samt bruge naturen og leg på legepladsen som middel – det skal være et rum for venskaber.

De voksne har en aktiv rolle, som igangsætter af aktiviteter og lege i forhold til det enkelte barn og gruppen.

De ældste:

Vi vil arbejde med relationerne i gruppen og via lege og aktiviteter udvikle børnenes relationer til hinanden og til de voksne

Vi vil hjælpe barnet med at føle sig værdifuld – sætte fokus på at barnet betyder noget i gruppen.

Vi vil arbejde med de sociale spilleregler: sige ja til at lege, øve i at lytte til hinanden, snak om drilleri, stoppe drilleri, hjælpe hinanden når én bliver drillet.

Vi vil arbejde med børneinddragelse. Børnene skal i små grupper blive enige om og betemme, planlægge og styre nogle fælleslege for hele gruppen. Børnene vil efterfølgende tale om hvad de har lært.