Børnehuset Toften
 

Børnehaven Toftens mobbepolitik

Vi har i juni 2011 udarbejdet en mobbepolitik på baggrund af en udarbejdet Børnemiljørvurdering i 2010. Børnenes svar og arbejdet med børnemiljø skal integreres i de pædagogiske læreplaner.

 

Personalet har udarbejdet en forebyggende handlingsplan i at være en mobbefri børnehave, som er en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Det indebærer at vi skal være gode rollemodeller og tale pænt til hinanden og børnene.

Vi skal i vores tilgang til barnet fremhæve dets kompetencer og styrker. Vi skal støtte barnet i den opsøgende leg, lære barnet at sige ja til nye kammerater, samt have tilbagevendende emner om at være en god kammerat.

Børnene er efterfølgende blevet interviewet og viser her at de har opnået en viden og forståelse for hvordan man er en god ven, og har mange gode bud på hvordan det kan gøres, med udgangspunkt i hvad de selv nu gør.

Børnene har arbejdet med at sætte ord på ”Hvordan er jeg en god ven?” og ”Jeg er en god ven når jeg…”.

Vi vil i i 2012 og 2013 have løbende fokus på venskaber og drilleri. I temaet ”venskaber” har vi igen særligt fokus på at være en god ven.