Børnehuset Toften
 

Vores profil: Kreativitet og alsidighed

Personalet har i samarbejde med forældrerådet besluttet, at profilen for Børnehuset Toften skal være: Alsidighed og kreativitet

Alsidighed betyder: at have mange interesser, udvikle i mange retninger.

Kreativitet betyder: Evnen til nyskabelse, idérigdom, evnen til at gøre ideer til virkelighed.

I det pædagogiske arbejder viser det sig ved:

Alsidighed:Vi skal tage udgangspunkt i det enkelte barn, være rummelige overfor børnenes forskelligheder samt udvikle i mange retninger. Når vi udfordrer barnet i forskelligt lærer barnet mest – også om sig selv.

Kreativitet:Vi skal skabe spændende rammer for børnene med plads til det eksperimenterende, stille/konstruere, vilde/plads til at bevæge sig. Barnet får mulighed for at være aktiv, afprøve ideer og fordybe sig. Forskellige børn har forskellige behov.

Bilag
Beskrivelse af Børnehaven Toftens profil