Børnehuset Toften
 

Beskrivelse af Børnehuset Toften

Børnehuset Toften er normeret til 56 børn i alderen 0-6 år.

Vi har pr. 1. nov. 2019 62 børn i alderen 9 måneder – 6 år.

Børnehusets struktur er primært stueopdelt. Børnene er fordelt på 3 stuer.

Vi har opdelt børnene efter alder: 1 vuggestue, 1 småbørnsgruppe og 1 storbørnsgruppe, da vi mener det bedst tilgodeser børnenes behov og udvikling.

Personalet er organiseret således, at der på hver stue er tilknyttet 2 pædagoger, som er stueansvarlig for det daglige pædagogiske arbejde. Derudover er der tilknyttet enten en pædagogmedhjælper eller en lønnet studerende fra Seminariet i Aabenraa.

Børnehuset Toften er en del af område Sønderborg Øst sammen med Naturbørnehaven Ved Skellet, Interkulturel Børnehuset Grundtvigs Allé, Idrætsbørnegården Skratmosen, Børnehaven Rådyrvej, Spirrevippen og Dagplejen.

Vi samarbejder med distriktsskolen, Sønderskovskolen.